Metode konsultacija
Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Sektorski planski dokument Unutrašnji poslovi 2018-2020

Detalji


Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 29.6.2017 - 11.7.2017

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Employment / education / social policies, IPA 2018-2020

Detalji


Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija Treće tromjesečje

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Competitiveness and innovation, IPA 2018-2020

Detalji


Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija Treće tromjesečje

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Transport, IPA 2018-2020

Detalji


Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija Treće tromjesečje

Plan konsultacija

Preparation of Sector Planning Document, Governance and democracy, IPA 2018-2020

Detalji


Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni pozivi prema slobodnom izboru priređivača dokumenta sa liste zainteresiranih DEI prostorije Treće tromjesečje
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija Treće tromjesečje
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment - revised Oct-2016
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment-revised 191016 for SBS
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Competitiveness
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment
Sector Planning Document IPA 2015-2017 Governance