Metode konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije.

Plan konsultacija

Sector Planning Document Employment/Education/Social Policies IPA 2018-2020
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 16.11.2017 - 23.11.2017

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Democracy and Governance, IPA 2018-2020
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 15.11.2017 - 30.11.2017

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Justice and fundamental rights, IPA 2018-2020
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 15.11.2017 - 23.11.2017

Plan konsultacija

Sektorski planski dokument Unutrašnji poslovi 2018-2020
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 29.6.2017 - 11.7.2017

Plan konsultacija

Sector Planning Document, Transport, IPA 2018-2020
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija Treće tromjesečje
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment - revised Oct-2016
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment-revised 191016 for SBS
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Competitiveness
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment
Sector Planning Document IPA 2015-2017 Governance