Metode konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije.

Plan konsultacija

MC IPA 2019 REEP Evolution-one pager
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu akcionog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 14.6.2018 - 22.6.2018

Plan konsultacija

MC IPA 2019 Access-to-finance project WB CIF - one pager
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu akcionog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 14.6.2018 - 22.6.2018

Plan konsultacija

MC IPA 2020 Reconciliation and integrity one-pager
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu akcionog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 14.6.2018 - 22.6.2018

Plan konsultacija

MC IPA 2019 Youth and education-one pager
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu akcionog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 14.6.2018 - 22.6.2018

Plan konsultacija

MC IPA 2019 WB Youth Window-one pager
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu akcionog dokumenta Direktni poziv svim registriranim sa liste zainteresiranih DEI aplikacija 14.6.2018 - 22.6.2018
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment - revised Oct-2016
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment-revised 191016 for SBS
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Competitiveness
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment
Sector Planning Document IPA 2015-2017 Governance