Statistika


Statistika - Direkcija za evropske integracije
  *Napomena: Trenutna statistika (bez upotrebe filtera) obuhvata programe koji su trenutno aktivni, odnosno koji nisu arhivirani.
Program Broj registriranih korisnika koji su izrazili interes za učestvovanje u konsultacijama po programu Procenat registriranih korisnika koji su izrazili interes za učestvovanje u konsultacijama po programu
Preparation of Sector Planning Documents IPA 2018-2020 9 3,52%
UKUPNO 9 3,52 %
Program Broj planiranih konsultacija Broj provedenih konsultacija Procenat provedenih javnih konsultacije u odnosu na broj planiranih konsultacija Broj objavljenih izvještaja o provedenim javnim konsultacijama
Preparation of Sector Planning Documents IPA 2018-2020 17 7 41,18% 9
UKUPNO 17 7 41,18 % 9
Program Broj prijavljenih za konsultacije po programu Broj učesnika u konsultacijama po programu Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Preparation of Sector Planning Documents IPA 2018-2020 9 1 1 0 0
UKUPNO 9 1 1 0 0