Statistika

Statistika - Direkcija za evropske integracije


Planirani oblici konsultacija sa zainteresiranom javnošću Realizirano Vrijeme održavanja
Test Organiziranje javnih rasprava o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta DA 7.3.2017 - 31.3.2017
Uključivanje nezavisnih stručnjaka ili predstavnika profesionalnih udruženja u radnu grupu za izradu prednacrta indikativnog strateškog dokumenta NE
Test
Test 3 Uključivanje nezavisnih stručnjaka ili predstavnika profesionalnih udruženja u radnu grupu za izradu prednacrta indikativnog strateškog dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta DA 7.3.2017 - 7.3.2017
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta DA 1.3.2017 - 2.3.2017
Test 22 energija
Test 44 transport Organiziranje okruglih stolova sa organizacijama i osobama koji imaju posebni interes ili će na njih posebno utjecati dokument tipa Ostalo NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo NE
Sector Planning Document, Justice and fundamental rights, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta DA 14.7.2017 - 21.7.2017
Sector Planning Document, Home affairs, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Preparation of Sector Planning Document, Governance and democracy, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Sector Planning Document, Transport, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Sector Planning Document, Competitiveness and innovation, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Sector Planning Document, Employment / education / social policies, IPA 2018-2020 Poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka (univerzitet, civilno društvo) u Radnu grupu za izradu dokumenta NE
Organiziranje javnih rasprava o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta NE
Sector Planning Document, Employment / education / social policies, IPA 2018-2020 rev 10-2016 Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta DA 18.4.2017 - 13.5.2017
Civil Society Facility (CSF) and Media programme 2018-2019 Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Small business act assessments for the Western Balkans and Turkey and Competitiveness Outlook for the Western Balkans Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
EUROPEAN UNION/COUNCIL OF EUROPE HORIZONTAL FACILITY FOR THE WESTERN BALKANS AND TURKEY- PHASE II Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Support for Smart Specialisation Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Disengagement of violence among imprisoned violent extremists Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Roma Integration 2020, Phase 2 Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
REPARIS for SMEs Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Regional Proof of Concept Scheme for the Western Balkans Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
EBRD Advice for Small Businesses Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Regional Housing Programme - RHP Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo DA 11.5.2017 - 22.5.2017
Sektorski planski dokument Unutrašnji poslovi 2018-2020 Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta DA 29.6.2017 - 11.7.2017
Dokument Vrsta održanih konsultacija Broj prijavljenih za konsultacije Broj učesnika u konsultacijama Broj pristiglih komentara Broj pristiglih prijedloga Broj prihvaćenih prijedloga
Test Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta 1 1 100,00 % 1 1 0 0,00 %
Test
Test 3 Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu indikativnog strateškog dokumenta 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Test 22 energija
Test 44 transport
Sector Planning Document, Justice and fundamental rights, IPA 2018-2020 Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta 2 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Sector Planning Document, Home affairs, IPA 2018-2020
Preparation of Sector Planning Document, Governance and democracy, IPA 2018-2020
Sector Planning Document, Transport, IPA 2018-2020
Sector Planning Document, Competitiveness and innovation, IPA 2018-2020
Sector Planning Document, Employment / education / social policies, IPA 2018-2020
Sector Planning Document, Employment / education / social policies, IPA 2018-2020 rev 10-2016 Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta 5 0 0,00 % 0 2 0 0,00 %
Civil Society Facility (CSF) and Media programme 2018-2019 Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Small business act assessments for the Western Balkans and Turkey and Competitiveness Outlook for the Western Balkans Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
EUROPEAN UNION/COUNCIL OF EUROPE HORIZONTAL FACILITY FOR THE WESTERN BALKANS AND TURKEY- PHASE II Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Support for Smart Specialisation Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Disengagement of violence among imprisoned violent extremists Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Roma Integration 2020, Phase 2 Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
REPARIS for SMEs Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Regional Proof of Concept Scheme for the Western Balkans Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
EBRD Advice for Small Businesses Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Regional Housing Programme - RHP Online konsultacije sa OCD i zainteresovanom javnošću o nacrtu dokumenta tipa Ostalo 0 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
Sektorski planski dokument Unutrašnji poslovi 2018-2020 Online konsultacije sa OCD i zainteresiranom javnošću o nacrtu sektorskog planskog dokumenta 1 0 0,00 % 0 0 0 0,00 %
UKUPNO 9 1 11,11 % 1 3 0 0,00 %
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO KONSULTACIJI
PROSJEČAN BROJ PRISTIGLIH KOMENTARA I PRIJEDLOGA PO UČESNIKU ONLINE KONSULTACIJA