DEI

Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,

Saradnja institucija vlasti sa građanima Bosne i Hercegovine predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Funkcionalni dijalog, koordiniranje i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija.

Budući da Direkcija za evropske integracije ima ulogu koordinatora procesa evropskih integracija na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i između državnih institucija i entiteta, te da, pored ostalih zadataka, koordinira i  finansijsku pomoć Evropske unije, prepoznata je važnost učešća građana u procesu programiranja i implementiranja IPA II.

Poštujući ove činjenice postavili smo za cilj da omogućimo zainteresiranoj javnosti, organizacijama civilnog društva i uopće građanima, učešće u procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA II projekata, a koje su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije, i to ne samo kroz klasične metode javnih konsultacija, već i putem interneta.

Direkcija za evropske integracije je uložila znatne napore kako bi unaprijedila sistem koordinacije, transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima. Konačnica tih napora je web platforma “eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II”, odnosno eKonsultacije.

Web aplikacija “eKonsultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II” je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finansiranog od strane Evropske Unije.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana putem interneta o procesima planiranja, programiranja i provedbe IPA II akcija, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenje procesa planiranja, programiranja i provedbe IPA II akcija, koje su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije.

Na stranicama pred Vama, imate na raspolaganju savremene alate, da na jednostavan način podijelite svoje mišljenje o predmetnim procesima, a koji su u domenu vaših interesa.

Nadamo da će Vas mehanizam, dostupan putem ovog on-line alata, potaknuti da, korištenjem svog znanja i iskustva, direktno učestvujete u kreiranju bolje zajedničke budućnosti.

Pozivamo Vas da iskoriste eKonsultacije i da svojim konstruktivnim prijedlozima i razmjenom mišljenja unaprijedite kvalitetu programiranja i implementiranja IPA II projekata.

Stoga Vam, na kraju, želimo dobrodošlicu na web platformu eKonsultacije.

Edin Dilberović

Direktor

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment - revised Oct-2016
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment-revised 191016 for SBS
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Competitiveness
Sector Planning Document IPA 2016-2017 Employment
Sector Planning Document IPA 2015-2017 Governance