IPA strateški/programski dokument

Sektorski planski dokument Unutrašnji poslovi 2018-2020

Voditelj konsultacija : Danijela Bugarin
Email: danijela.bugarin@dei.gov.ba
Telefon: 033 703 185