IPA strateški/programski dokument

Nacrt Strategije komuniciranja o pristupanju BiH Evropskoj uniji

Voditelj konsultacija : Danijela Vučetić
Email: danijela.vucetic@dei.gov.ba
Telefon: 00387 33 255 014